GPeRacing

GT7 เทรลเลอร์ใหม่ “Tuners (Behind The Scenes)”

GT7 เทรลเลอร์ใหม่ “Tuners (Behind The Scenes)”
“ขับเดิม ๆ ขอเดินดีกว่า”
แต่งรถตามฝัน จูนตามความต้องการ กับจำนวนของแต่งที่มากที่สุดในเกมตระกูล GT กับ Gran Turismo 7
คุณจะเริ่มต้นกับรถคันไหน
#findyourline